شرکت سهند توان تبریز - تولیدکننده تابلوبرق های فشار ضعیف و فشار متوسط

شركت سهند توان تبریز


شرکت سهند توان تبریز تولیدکننده تابلوبرق های فشار ضعیف و متوسط


سایت رسمی شرکت سهند توان تبریز در حال بروز رسانی میباشد.
لطفا" چند روز دیگر به سایت ما تشریف بیاورید.

محصولاتسایت رسمی شرکت سهند توان تبریز در حال بروز رسانی میباشد.
لطفا" چند روز دیگر به سایت ما تشریف بیاورید.

درباره ما


درباره شرکت
شرکت سهندتوان تبریز ازسال1361فعالیت خودرادرقالب یک کارگاه کوچک درزمینه ساخت وطراحی انواع تابلوهای برق آغازنمود.باتوجه به توسعه سریع وبااخذ مجوزهای لازم وبا عضویت در انجمن تابلوسازان ایران به کارگاهی بزرگتر
 درشهرک صنعتی رجایی نقل مکان نمود وجهت بهبود تولیدات شرکت موفق به اخذ گواهینامه  ISOشد.
این شرکت درحال حاضرفعالیت خودرا درشهرک صنعتی بعثت درمساحتی بزرگتروباامکانات بیشترادامه میدهد.

امکانات
شرکت سهندتوان تبریزواقع درشهرک صنعتی بعثت با مساحتی بالغ بربیست وهفت هزارمترمربع زمین شامل چهارده هزارمترمربع سالن تولید واداری مشغول به فعالیت میباشد.
اینشرکت با نیروی کارماهروباسابقه ومتعهد، درکنارتوسعه فیزیکی همواره به توسعه سخت افزاری پایبند بوده است وبا تجهیزات مدرن همچون برش لیزری ،دستگاههای پانچ وپرس برکهای خارجی،دستگاههای تست جریان وولتاژ،تست IPوخط
رنگ نیمه اتوماتیک به طول بیشتراز170مترباتونل شستشواتوماتیک وخط سندبلاست قبل ازرنگ وبسته بندی تولیدات وتزریق فوم پشت درب وخدمات پس ازفروش واقعی مشغول به خدمت میباشد.

سخن مدیر
باسلام واحترام
چهل سال فعالیت وحضورپررنگ دراین عرصه موجب افتخاروتجربه ای بسیار گرانبها برای بنده میباشد.
گفتنی است بسیارمایه ی افتخاراست که دراین مدت نه تنها به عنوان پیمانکاربلکه پشتیبان صادقی برایمان بوده اید ومارا درکنارتان پذیرفته اید.
ما همواره درپی پیشرفت وتوسعه فیزیکی وسخت افزاری هستیم ومهمترازهمه با همراهی پرسنل مسئول وماهرهمواره سعی برآن داریم تا درچرخه ی تولیدو صنعت منطقه بمانیم وامیدوارم درآینده ی بسیارنزدیک با تولید راکهای کامپیوتری
وشبکه وتجهیزات ولوازم موردنیازبرقی همچنان منبع قابل اعتمادی برای مسولین ومدیران صنایع وادارجات محترم ومصرف کنندگان عزیزباشیم.

با تشکر
حسین داور

تماس با ما